Edukacja patriotyczna

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w kwietniu 2008 roku została powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do pracy w zespole zadaniowym odpowiedzialnym za wdrażanie „Programu edukacji patriotycznej w województwie małopolskim” którego celem było zachowanie pamięci o przeszłości, budowanie szacunku dla dziedzictwa własnej narodowej kultury i poczucia odpowiedzialności za przyszłość swoją i społeczności lokalnej. Program z inicjatywy Kuratorium Oświaty był realizowany do roku 2016.
Mając na uwadze znaczenie edukacji patriotycznej dla kształtowania właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka wspomaga działania wychowawcze i dydaktyczne nauczycieli województwa małopolskiego poprzez organizowane patriotycznych przedsięwzięć edukacyjnych i upowszechnianie informacji o publikacjach promujących wiedzę o naszym regionie i historię naszego narodu.

Edukacja patriotyczna i obywatelska realizowana przez PBW w latach 2010-2012

I Konkurs Patriotyczny „Droga do wolności. Piłsudski w Krakowie” – rok 2014

II Konkurs Patriotyczny „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Szkoła podstawowa” – rok 2015

III Konkurs Patriotyczny „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gimnazjum” – rok 2016

 
Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi przez nas materiałami i publikacjami o tematyce historycznej:

1

BÖHLER, Jochen
Najazd 1939 : Niemcy przeciw Polsce / Jochen Böhler. - Kraków : "Znak", 2011.

 

sygn. 258014  wo2_zamow

1_mini_najazd spis treści

1 | 2

2

CODOGNI, Paulina

Wybory czerwcowe 1989 roku : u progu przemiany ustrojowej / Paulina Codogni. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2012.

 

sygn. 259681  wo2_zamow

2_mini_wyboryczerwl spis treści

1 | 2

3

EDUKACJA

Edukacja obywatelska we współczesnej szkole / pod red. Stanisława Kiliana. - Kraków : Wydaw. Naukowe UP, 2010.

 

sygn. 257028  wo2_zamow

3_mini_edukacjaobywatelwewspol

spis treści

1 | 2

4

KARWATOWSKA, Małgorzata

Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

 

sygn. 258346, 258347  wo2_zamow

4_mini_uczenwswiecie

spis treści

1

5

KORZENIOWSKI, Janusz

Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka / Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011.

 

sygn. 257555, 257595, 257596  wo2_zamow

5_mini_edukacjaobywatel

spis treści

1 | 2 | 3

6

KRUSZYŃSKI, Marcin

Ambasada RP w Moskwie 1921-1939 / Marcin Kruszyński. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2010.

 

sygn. 259575  wo2_zamow

6_mini_ambasada

spis treści

1

7

RUCH

Ruch Solidarności wobec stanu wojennego : antynomia wartości : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Jabłońskiego i Jerzego Sadowskiego. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2012.

 

sygn. 259154  wo2_zamow

7_mini_solidarnosc

spis treści

1

8

ŚLEDZIŃSKI, Kacper

Cichociemni : elita polskiej dywersji / Kacper Śledziński. - Kraków : "Znak", 2012.

 

sygn. 259954  wo2_zamow

8_mini_cichociemni

spis treści
1

9

WILLIAMSON, David G.

Zdradzona Polska : napaść Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku / David G. Williamson. - Poznań : "Rebis", 2010.

 

sygn. 255306  wo2_zamow

9_mini_zdradzonapolska

spis treści
1

10

WŁADZA w PRL : ludzie i mechanizmy / pod red. Konrada Rokickiego i Roberta Spałka. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011.

 

sygn. 259764  wo2_zamow

 

10_mini_wladza_w_prl

spis treści

1 | 2

11

WOJNA po wojnie : antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 / Grzegorz Motyka [et al.]. - Gdańsk ; Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2012.

 

sygn. 259702  wo2_zamow

11_mini_wojna_po

spis treści

1 | 2 | 3 | 4

12

ZAREMBA, Marcin

Wielka trwoga : Polska 1944-1947 / Marcin Zaremba. - Kraków : "Znak", 2012.

 

sygn. 259825  wo2_zamow

12_mini_wielkatrwogal

spis treści

1 | 2 | 3

 

Zestawienia: