V Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

 
Patronat honorowy
Logotyp SBP
Logotyp Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Logotyp Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
Logotyp Biblioteki Jagiellońskiej
Logotyp Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Logotyp Biblioteki Narodowej
Patronat medialny
Logotyp Biblioteka w Szkole
Logotyp Hejnału Oświatowego
Logotyp Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej
Logo EBIB
Logo SBP

Wskazówki dla autorów referatów

 

1.  Artykuł dostarczony do druku powinien mieć objętość do 20 s. formatu A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami - 1,5. Ostateczny termin przesłania dokumentu w programie tekstowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mija dnia 30 września 2021 r.

2.  Autorstwo - imię i nazwisko autora (autorów) wraz z podaniem afiliacji.

3.  Przypisy na dole strony (wstawiane przez funkcję 'wstaw przypis'):

 • książka: G. Gmiterek, Biblioteka 2.0, Warszawa 2012, s. 75.
 • artykuł z pracy zbiorowej: G. Walczewska-Klimczak, Animacja czytelnictwa dziecięcego: kilka subiektywnych uwag o istocie procesu, [w:] Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji, red. nauk. G. Leszczyński,
  D. Świerszczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 15.

 • artykuł z czasopisma: B. Kocowski, Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny" 1951, z. 1/2, s. 72-84,
 • strona internetowa: Historia: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, https://www.pbw.edu.pl/o-bibliotece/historia, [dostęp: 15 stycznia 2017],
 • artykuł na stronie internetowej: P. Milewska, Odjazdowy Bibliotekarz okiem organizatorów w świetle wyników ankiety ewaluacyjnej 2012, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 139, s. 1-13, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/62/87article/view/62/87 [dostęp: 28 października 2016].

4.  Cytaty - kursywą wraz z podaniem źródła (opis jak powyżej).

5.  Ilustracje (zdjęcia, wykresy) podpisane poniżej według formatu:

 • tabela: Tab. 1., Tab. 2., itd.,
 • wykresy: Wykr. 1., Wykr., 2. itd.,
 • ilustracje i zdjęcia: Il. 1., Il. 2. itd.,
 • po opisie ilustracji lub zdjęcia informacja o autorze fotografii: (fot.) inicjał imienia i nazwisko.

6.  Zdjęcia i wykresy należy osadzić w tekście, a także przysłać w formie załączników. Minimalny rozmiar zdjęć 1036x1512 pikseli, rozdzielczość 300 dpi.

7.  Wymagania szczegółowe:

 • tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

 • tytuły czasopism - cudzysłów,

 • wyrażenia zapożyczone - kursywa,

 • imiona i nazwiska: pierwsze podanie - pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

 • odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

– tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

– tytuły czasopism - cudzysłów,

– wyrażenia zapożyczone - kursywa,

– imiona i nazwiska: pierwsze podanie – pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

– odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

♦ U. Paszkiewicz, Z warsztatu badań proweniencyjnych. Wybrane znaki własnościowe księgozbiorów prywatnych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne” 2004, R. 48, s. 107-127.

♦ Tamże, s. 107-108.

lub: inicjał imienia, nazwisko i strona, jeśli jest tylko jedno dzieło danego autora oraz skrót dz. cyt. np.:

♦ przypis 2: J. Muszkowski, Życie książki, Kraków 1951, s. 394.

♦ przypis 10: J. Muszkowski, dz. cyt., s. 129.

lub: inicjał imienia i nazwisko oraz początek tytułu i strona, gdy jest więcej niż jedno dzieło danego autora np.:

♦ przypis 15: A. Jagusztyn, Katalog sprawozdań szkolnych 1843-1995. Cz.1, Polonica, Rzeszów 1997. 

♦ przypis 15: A. Jagusztyn, Źródła drukowane …, s. 298.

♦ gdy w kolejnym przypisie powołujemy się na tego samego autora co poprzednio, ale na inną jego pracę, zamiast imienia i nazwiska piszemy Tejże lub Tegoż:
M. Głowiński, O intertekstualności [w:] tegoż, Poetyka i okolice, Warszawa 1992.

8.  Abstrakt i słowa kluczowe - do tekstu należy dołączyć krótki abstrakt (do 5 zdań) oraz słowa kluczowe (od 4 do 5 wyrazów).

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.