II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Patronat honorowy
Patronat honorowy
previous arrow
next arrow
Shadow

Wskazówki dla autorów referatów

 

1.  Tekst dostarczony do druku powinien mieć objętość do 20 s. formatu A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami - 1,5.

Ostateczny termin dostarczenia (przesłanie wersji w programie tekstowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) mija dnia 15 września 2014 r.

2.  Autorstwo - imię i nazwisko autora (autorów) wraz z podaniem afiliacji.

3.  Przypisy na dole strony (wstawiane poprzez funkcję 'wstaw przypis'):

 • książka: G. Gmiterek, Biblioteka 2.0, Warszawa 2012, s. 75.
 • artykuł z pracy zbiorowej: Z. Skwarnicka, Katalog rzeczowy - metodyka i wykorzystanie, [w:] 40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie 1922-1962, praca zbiorowa, Kraków 1963, s. 56-60.
 • artykuł z czasopisma: B. Kocowski, Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny" 1951, z. 1/2, s. 72-84,
 • strona internetowa: Historia - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie [dostęp on-line: http://www.pbw.edu.pl/o-nas/historia; 15 lutego 2012 r.].

4.  Cytaty - kursywą wraz z podaniem źródła (opis jak powyżej).

5.  Ilustracje (zdjęcia, wykresy) podpisane poniżej według formatu:

 • tabela: Tab. 1., Tab. 2. itd.,
 • ilustracje: Il. 1., Il. 2. itd.,
 • fotografie: Fot. 1., Fot. 2. itd.

6.  Wymagania szczegółowe:

 • tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,
 • tytuły czasopism - cudzysłów,
 • wyrażenia zapożyczone - kursywa,
 • imiona i nazwiska: pierwsze podanie - pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,
 • odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

– tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

– tytuły czasopism - cudzysłów,

– wyrażenia zapożyczone - kursywa,

– imiona i nazwiska: pierwsze podanie – pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

– odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

♦ U. Paszkiewicz, Z warsztatu badań proweniencyjnych. Wybrane znaki własnościowe księgozbiorów prywatnych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne” 2004, R. 48, s. 107-127.
♦ Tamże, s. 107-108.

lub: inicjał imienia i nazwisko oraz strona, jeśli jest tylko jedno dzieło danego autora lub inicjał imienia i nazwisko oraz początek tytułu i strona, gdy jest więcej niż jedno dzieło danego autora, np.

♦ przypis 2: S. Wisłocka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Rys historyczny, w: 40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, Kraków 1963, s. 7-16
♦ przypis 10: S. Wisłocka, s. 9.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.