Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA
Nad książkami i budzikiem napis: Lektury do zadań jawnych. Matura z języka polskiego (część ustna)

Egzamin maturalny z języka polskiego - lektury do zadań jawnych

Drodzy nauczyciele, uczniowie, maturzyści!

Przygotowaliśmy dla Was spis lektur, dzięki którym opracowanie 110 zagadnień do zadań jawnych obowiązujących w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2023 r. będzie łatwiejsze.

Poniżej znajdują się tytuły lektur - po kliknięciu w nie rozwiną się opisy książek oraz artykułów z czasopism z naszych zbiorów, dzięki którym będziecie mogli opracować odpowiedzi na pytania maturalne.

Zachęcamy do korzystania i zamawiania książek bezpośrednio poprzez link odnoszący do katalogu elektronicznego Biblioteki.

SPIS LEKTUR do pobrania w wersji PDF.

 

Życzymy Wam owocnej nauki i powodzenia na maturze!

Lista lektur
Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami,Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
Borowski Tadeusz, Ludzie, którzy szli oraz Proszę państwa do gazu
Camus Albert, Dżuma
Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara
Dukaj Jacek, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat
Homer, Iliada (fragmenty)
Kochanowski Jan, Odprawa posłów greckich
Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem
Krasicki Ignacy, Bajki
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
Mickiewicz Adam, Dziady cz. II, III
Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz
Molier, Skąpiec
Mrożek Sławomir, Tango
Nowakowski Marek, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie)
Orwell George, Rok 1984
Orzeszkowa Eliza, Gloria victis
Parandowski Jan, Mitologia, część I Grecja
Pasek Jan Chryzostom, Pamiętniki (fragmenty)
Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
Prus Bolesław, Lalka
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
Sienkiewicz Henryk, Potop
Skarga Piotr, Kazania sejmowe (fragmenty)
Słowacki Juliusz, Balladyna
Słowacki Juliusz, Kordian
Sofokles, Antygona
Stasiuk Andrzej, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
Szekspir William, Makbet
Tokarczuk Olga, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
Wyspiański Stanisław, Wesele
Żeromski Stefan, Przedwiośnie
Biblia

Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami,Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana

artykuły z czasopism
 1. Czytanie Biblii na lekcjach języka polskiego. Cz. 1 / Regina Pawłowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 32-37
 2. Czytanie Biblii na lekcjach języka polskiego. Cz. 2 / Regina Pawłowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 3, s. 48-55
 3. Dwa ujęcia tematu miłości w starożytności: "Hymn o miłości" Pawła z Tarsu i "Uczta" Platona (fragmenty) / Maria Cyran // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2019/2020, nr 1, s. 48-62
 4. Jeźdźcy Apokalipsy: siła zła czy dobra? / Waldemar Linke // Katecheta. - 2014, nr 5, s. 66-71
 5. Klucz do zrozumienia Apokalipsy św. Jana / Adam R. Sikora // Katecheta. 2011, nr 7/8, s. 79-84
 6. Księga Hioba jako tekst i jako kontekst na lekcjach polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 32-39
 7. Księga Hioba : o wierze na na lekcjach języka polskiego / Krzysztof Koc // Katecheta. - 2011, nr 7/8, s. 95-99
 8. Leksem "miłosierdzie" jako biblijne słowo klucz w Starym Testamencie / Ryszard Jedliński // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - Z. 8 [zbioru ogólnego 131] (2013), s. [114]-125
 9. Miłość do stworzeń na kartach Biblii / Waldemar Chrostowski // Paedagogia Christiana. - 2011, nr 2, s. 65-82
 10. Miłość ojcowska Boga do ludzi w świetle Biblii / Ryszard Jedliński // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - Z. 4 [zbioru ogólnego 96] (2011), s. 179-190
 11. Mistyka ciała : lekcje o miłości / Wacław Oszajca // Nowa Polszczyzna. - 1993, nr 1, s. 5-9
 12. Pieśń nad Pieśniami w liceum.
 13. „Przyjdę niebawem” : wezwanie do nadziei / Anna Świderkówna // Znak. - 1999, nr 12, s. 33-50
 14. Apokalipsa jako gatunek literacki; Księga Daniela oraz Apokalipsa św. Jana.
 15. Psalmy w edukacji uczniów szkół średnich / M. Łojek // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 1, s. 50-63
 16. Trzej rycerze wiary o cierpieniu Hioba i jego przezwyciężeniu / Nehama Verbin ; tł. Tomasz Sikora // Znak. - 2017, nr 11, s. 62-71
Borowski Tadeusz

Borowski Tadeusz, Ludzie, którzy szli oraz Proszę państwa do gazu

artykuły z czasopism
 1. Lekcja Borowskiego / Tadeusz Drewnowski // Polonistyka. - 1979, nr 5, s. 356-360
 2. Markery ironii w opowiadaniu Tadeusza Borowskiego pt. "Proszę państwa do gazu" / Aleksandra Zebrzowska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. [147]-158
 3. Proza Tadeusza Borowskiego wobec Holocaustu / Sławomir Buryła // Ruch Literacki. - 2004, z. 3, s. 293-307
 4. Trauma powtórzona : (opowiadania obozowe Tadeusza Borowskiego i „Rozstrzelania” Andrzeja Wróblewskiego) / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 30-34
Camus Albert

Camus Albert, Dżuma

artykuły z czasopism
 1. Albert Camus (1913-1960) / Piotr Skórzyński // Arcana. - 2001, nr 1, s. 102-115
 2. Całość, fragment i konteksty : „Dżuma” Alberta Camusa w pierwszej licealnej / Krystyna Wójcik // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 2, s. 3-6
 3. „Dżuma” Alberta Camusa a polska literatura o czasach „pogardy” / Barbara Gołąb-Żurakowska // Polonistyka. - 1975, nr 2, s. 22-25
 4. Postawy ludzi wobec zagrożenia / Grażyna Wójcik // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 135-138
 5. Różne oblicza „Dżumy” Alberta Camusa / Paulina Węglewska // Polonistyka. - 2010, nr 2, s. 56-59
Dante Alighieri

Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)

artykuły z czasopism
 1. Boski Dante / Aneta Uhres-Trzcianko // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 4, s. 4-11
 2. Dante : o geniuszu tułaczu / Zofia Anuszkiewicz // Mówią Wieki. - 2021, nr 9, s. 14-17
 3. Dante, w kręgu obrazów / Agnieszka Kuciak // Polonistyka. - 2014, nr 7, s. 24-26 [O ilustracjach do "Boskiej komedii"]
 4. O Boskiej komedii / Zofia Anuszkiewicz // Mówią Wieki. - 2021, nr 9, s. 18-21
 5. O potępieńcach, diabłach, pokutujących pyszałkach, czyli dlaczego warto czytać „Boską Komedię” / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 23-28
 6. Śpiew Franciszki w „Piekle” Dantego / Zofia Ożóg // 1997, nr 2, s. 90-93
 7. Zaświaty w utworach Homera, Wergiliusza i Dantego / Barbara Bibik // Nowy Filomata. - 2004, nr 2, s. 105-116
Dostojewski Fiodor

Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara

artykuły z czasopism
 1. Duchowy charakter zła : wokół myśli Fiodora Dostojewskiego / Aleksander Posacki // Horyzonty Wychowania. - Nr 7 (2005), s. 115-135
 2. Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” - interpretacja wybranych zagadnień / Anna Tumidajewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s. 24-35
 3. Jak omawiać „Zbrodnię i karę” / Jadwiga Goraj // Polonistyka. - 1996, nr 7, s. 444-451
 4. "Jakbyś już umarł, a równocześnie żył" - piekło Raskolnikowa / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 3, s. 87-91
 5. Kreacja - zniszczenie : o "Zbrodni i karze" Piotra Dumały / Rafał Koschany // Polonistyka. - 2014, nr 10, s. 12-15 [Film "Zbrodnia i kara" P. Dumały oraz powieść "Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego, jako dwa niezależne dzieła sztuki]
 6. Na granicy dialogu : język i etyka w powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego / Przemysław Pietrzak // Teksty Drugie. - 2003, nr 2/3, s. 282-302
 7. Raskolnikow i jego następcy / Piotr Kołodziej // Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 31-38
 8. Rozważania o poetyce „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego / Ewa Pogonowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 37-48
 9. Wiara i rozum na podstawie dzieła Fiodora Dostojewskiego / Jacek Uglik // Przegląd Powszechny. - 2003, nr 9, s. 347-358
 10. „Wyrwijcie mnie stąd i dajcie mi rację istnienia… : (o „Zbrodni i karze” Fiodora Dostojewskiego) / Anna Ostowicz // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 4, s. 63-70
 11. Zbrodnia i kara – motyw siedmiu grzechów głównych w kulturze / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 58-74 [dotyczy w znacznej części powieści „Zbrodnia i kara”]
 12. Zbrodnia i mara : o znaczeniu i roli snu Raskolnikowa / Joanna Krenz // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 47-52
Dukaj Jacek

Dukaj Jacek, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)

 1. Literatura i architektura / Jadwiga Lukas // Polonistyka. - 2006, nr 3, s. 11-16
Gall Anonim

Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

artykuły z czasopism
 1. Obraz epoki kluczem do odczytania utworu : kultura rycerska średniowiecza na podstawie fragmentów „Kroniki polskiej” Anonima tzw. Galla / Magdalena Patro, Jolanta Kowal // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 1, s. 53-67
 2. Wśród bohaterów literatury średniowiecznej / Zbigniew Bąk // Polonistyka. - 1972, nr 2, s. 5-11 [opracowanie metodyczne „Kroniki polskiej” Galla Anonima]
Herling-Grudziński Gustaw

Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat

artykuły z czasopism
 1. „Będzie trwał mój głęboki cień” : refleksje o duszy w twórczości Herlinga-Grudzińskiego / Joanna Trojanowska // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 15-23 [zawiera m.in. konspekt lekcji na temat: Bohaterowie „Innego świata” w walce o zachowanie wolności duchowej w warunkach totalitarnego zniewolenia]
 2. Cierpienie w „Dziadach” i „Innym świecie” / Maria Firut // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 459-463
 3. „Dni naszej śmierci...” : o „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. - 1991, nr 2, s. 78-85
 4. „Inny świat” G. Herlinga-Grudzińskiego jako dzieło literackie / B. Uścinowicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, nr 2, s. 44-52
 5. „Inny świat” - opowieść wychowawcza / Ewa Bieńkowska // Zeszyty Literackie. - 2009, nr 4, s. 175-185
 6. "Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień" - dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2015/2016, nr 2, s. 82-93
 7. Wstrząsająca wizja łagru w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anna Marzec // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, nr 2, s. 52-61
Kochanowski Jan

Kochanowski Jan, Odprawa posłów greckich

artykuły z czasopism
 1. „Odprawa posłów greckich” : forma dramatyczna a dyskusja poetycka / Wiktor Weintraub // Twórczość. - 1984, nr 9, s. 43-55
 2. „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego – inaczej / Anna Wileczek // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 4, s. 32-39
 3. Oracje z „Odprawy posłów greckich” w świetle mów sejmowych z czasów Jana Kochanowskiego / Krystyna Płachcińska // Pamiętnik Literacki. - 2006, z. 4, s. 203-228
Krall Hanna

Krall Hanna, Zdążyć przed Panem Bogiem

artykuły z czasopism
 1. Historia z pamięci w „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall / Polonistyka. - 1993, nr 4, s. 215-220
 2. Jak działa ironia w reportażu literackim – na przykładzie „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall / Agata Wójtowicz-Stefańska // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 20-24
 3. Miejsce braku pamięci : przestrzeń w holokaustowych reportażach Hanny Krall / Anna Dobiegała // Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 6, s. [73]-84
 4. O reportażu Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” / Maria Błaszczyk // Polonistyka. - 1990, nr 7, s. 331-340
 5. Rzeczy jako język dyskursu memorialnego w holokaustowych reportażach Hanny Krall / Anna Dobiegała // Teksty Drugie. - 2013, nr 1/2, s. 224-237
 6. Spory o godność w dyskursie holokaustowym / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2012, nr 8, s. 12-15
Krasicki Ignacy

Krasicki Ignacy, Bajki

artykuły z czasopism
 1. Bajki Ignacego Krasickiego w klasie I liceum ogólnokształcącego / Lech Słowiński // Polonistyka. 1972, nr 1, s. 29-36
 2. Florystyczne postacie w bajkach Ignacego Krasickiego / Zofia Ożóg-Winiarska // Przegląd Humanistyczny. - 2003, nr 2, s. 65-74
Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu

Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

artykuły z czasopism
 1. Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego / Maria Łuczyńska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, z. 1, s. 64-76
Legenda o św. Aleksym

Legenda o św. Aleksym (fragmenty)

artykuły z czasopism
 1. Idee, konwencje, prawdziwe uczucia… : „Legenda o św. Aleksym” w liceum / Anna Śpiewakowska // Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 2, s. 33-39
 2. „Legenda o świętym Aleksym” : o piśmie i słowie pisanym / Witold Wojtowicz // Polonistyka. - 2008, nr 4, s. 36-39
Mickiewicz Adam, Dziady

Mickiewicz Adam, Dziady cz. II, III

artykuły z czasopism
 1. Cierpienie w „Dziadach” i „Innym świecie” / Maria Firut // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 459-463
 2. Duch bizantyjsko-słowiański w "Dziadach" A. Mickiewicza / Olaf Krysowski // Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 6, s. 33-44
 3. O Karusi / Joanna Szczepińska-Tramer // Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 3, s. 97-112
 4. O wzniosłości "Dziadów" / Maria Cieśla-Korytowska // Teksty Drugie. - 1996, nr 2/3, s. 24-49
 5. Piętno buntu metafizycznego : z symboliki III cz. "Dziadów" / Bogusław Dopart // Ruch Literacki. - 1989, z. 4/5, s. 301-316
 6. Spór jako element kreacji świata przedstawionego w „Dziadach” / Maria Cieśla-Korytowska // Pamiętnik Literacki. - 1994, nr 4, s. 27-38
 7. [Trzecia] III część "Dziadów": między obrzędem ludowym a liturgią chrześcijańską / Janusz Skuczyński // Ruch literacki. - 1998, nr 6, s. 737-751
 8. Widzenie księdza Piotra a wieszczba Oleszkiewicza : stopnie proroczych wtajemniczeń w trzeciej części „Dziadów” / Bogusław Dopart // Ruch Literacki. - 1993, nr 1, s. 79-90
 9. Wokół Wielkiej Improwizacji / Jerzy Fiećko // Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 583-587
Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod

Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod

artykuły z czasopism
 1. Dalekie okolice : przestrzeń w "Konradzie Wallenrodzie" / Grzegorz Jankowicz // Ruch Literacki. - 2000, z. 1, s. 31-53
 2. Halban jako polemista literacki / Siemion Łanda // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 11, s. 49-64
 3. Wallenrod i alienacja : romantyczne dociekania na lekcjach polskiego / Monika Strykowska // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1997, nr 1, s. 43-46
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz

Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz

artykuły z czasopism
 1. Cywilizacja i "duch narodowy" w „Panu Tadeuszu” i publicystyce Mickiewicza / Andrzej Waśko // Arcana. - 1998, nr 6, s. 6-17
 2. Czy tylko „ucieczka w kraj lat dziecinnych” – „Pan Tadeusz” wobec Mickiewiczowskiego mesjanizmu / Eligiusz Szymanis // 1997, nr 1, s. 25-31
 3. Niebo gwiaździste w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza / Jerzy Erdman // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 3, s. 32-42
 4. Nowy obraz ojczyzny w romantyzmie polskim (na przykładzie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza) / Elena Bilutenko // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - Z. 1 [zbioru ogólnego 71] (2010), s. 263-268
 5. Przy biesiadnym stole : z problematyki obrazowania życia zbiorowego w "Panu Tadeuszu" / Agnieszka Ziołowicz // Ruch Literacki. - 2002, z. 1, s. 47-57
 6. Tajemnicza przyroda w „Panu Tadeuszu”? / Jacek Trznadel // Arcana. - 1997, nr 6, s. 9-17
 7. Widzę i opisuję… : o lesie w „Panu Tadeuszu” / Barbara Guzik // Polonistyka. - 1998, nr 7, s. 440-445
Molier

Molier, Skąpiec

artykuły z czasopism
 1. Praca z lekturą szkolną w gimnazjum na przykładzie "Skąpca" Moliera / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 70-77
 2. „Skąpiec” Moliera na lekcjach języka polskiego / Paweł Bagiński // Polonistyka. - 1976, nr 6, s. 39-44
 3. O sprawach wartości, czyli „Skąpiec” Moliera w klasie VIII / Stanisław Rzęsikowski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1997/1998, nr 5, s. 68-72
Mrożek Sławomir

Mrożek Sławomir, Tango

artykuły z czasopism
 1. Pół wieku "Tanga" / Małgorzata Szpakowska // Dialog. - 2016, nr 3, s. [219]-227.
 2. „Tango”, czyli o sile szarości / Stanisław Cz. Kurdziel // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1996, nr 40-45
 3. Drama w rytmie „Tanga” Sławomira Mrożka / Leokadia Pawliszak // Polonistyka. - 1992, nr 6, s. 351-354
 4. Miłość w groteskowym świecie „Tanga” S. Mrożka / Ewa Pieczonka // Język Polski w Szkole Średniej // 1998/1999, z. 2, s. 68-74
 5. „Tango”, czyli spotkanie z dramaturgią Sławomira Mrożka : (propozycja metodyczna dla IV klasy liceum i V technikum) / Anna Szurczak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, z. 3/4, s. 300-305
 6. „Tango” Sławomira Mrożka : (propozycja metodyczna) / Piotr Burda // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 1, s. 51-58
Nowakowski Marek

Nowakowski Marek, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie)

artykuły z czasopism
 1. Mozaika ludzkich losów : o wybranych opowiadaniach z "Raportu o stanie wojennym" Marka Nowakowskiego / Maciej D. Woźniak // Nowy Napis : liryka, epika, dramat. - Nr 12 (2021), s. 172-177
 2. Stylistyczne wyróżniki reportażu Marka Nowakowskiego pt. "Raport o stanie wojennym" / Katarzyna Ostrowska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2020/2021, nr 1, s. [115]-126
Orwell George

Orwell George, Rok 1984

artykuły z czasopism
 1. „Rok 1984” G. Orwella na lekcji – propozycja / Maria Kisyńska // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 3, s. 30-33
 2. Studium strachu – „Rok 1984” Georga Orwella / Robert Strzała // Warsztaty Polonistyczne. - 1996, nr 3, s. 34-38
Orzeszkowa Eliza

Orzeszkowa Eliza, Gloria victis

artykuły z czasopism
 1. "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej / Halina Bursztyńska // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - Z. 8 (2020) [zbioru ogólnego 308], s. [300]-313
 2. Ostatni romantyczny święty : eksplikacja fragmentu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej : propozycja interpretacyjna dla II klasy / Henryk Stokwiszewski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 4/28, s. 26-40
Parandowski Jan

Parandowski Jan, Mitologia, część I Grecja

artykuły z czasopism
 1. Ambrozja na Olimpie, czyli sposób na zdalne utrwalenie mitów / Izabella Bartol // Polonistyka. - 2020, nr 3-4, s. 32-34
 2. Drzewa, krzewy, pnącza i rośliny zielone w mitologii greckiej / Kamila Musiał // Aura. - 2016, nr 12, s. 21-24
 3. Król tesalski przegląda się w lustrach : reinterpretacje mitu o Admecie i Alkestis / Anna Janus-Sitarz // Edukacja. - 2013, nr 2, s. [90]-99
 4. Syzyf i Prometeusz : recepcja mitów greckich w twórczości Alberta Camusa / Joanna Roś // Nowy Filomata. - 2013, nr 2, s. 216-232
Pasek Jan Chryzostom
Pieśń o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

artykuły z czasopism
 1. Idea rycerska w „Pieśni o Rolandzie” / Hanna Moczyńska // Język Polski w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 39-41
 2. Na imię mi rycerz średniowieczny : (propozycja metodyczna) / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 7-14 ( dotyczy „Pieśni o Rolandzie”)
 3. Polska epika rycerska w edukacji szkolnej / Piotr Kardyś // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2009, nr 3/4, s. 105-110
 4. Rycerze i ich bitwy w tekstach dawnych i współczesnych : propozycja cyklu lekcji w szkole ponadpodstawowej / Karolina Starnawska // Polonistyka. - 2019, nr 6, s. 17-21
 5. Roland – rycerz doskonały : (propozycja metodyczna) / Maria Gudro // Język Polski w Gimnazjum.- 2007/2008, nr 3, s. 60-65
Prus Bolesław

Prus Bolesław, Lalka

artykuły z czasopism
 1. Izabeli Łęckiej nieznane oblicze / Izabela Stachowiak // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 477-480
 2. Małgorzata Minclowa, czyli drugie ja Stanisława Wokulskiego / Leszek Barszcz // Polonistyka. - 2000, nr 7, s. 407-411
 3. "Mamy tedy nowy sklep..." : obraz narodzin nowoczesnego konsumpcjonizmu w "Lalce" Bolesława Prusa / Adam Mazurkiewicz // Pamiętnik Literacki. - 2015, z. 2, s. [51]-70
 4. Najważniejszy dzień w życiu Ignacego Rzeckiego, czyli Bolesław Prus o wojnie / Józef Bachórz // Polonistyka 1994, nr 8, s. 451-456
 5. Prusowscy bohaterowie uwikłani w sidła namiętności - studium wybranych postaci / Monika Stanek // Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 3, s. 29-41
 6. Spiskowcy : Kordian i Wokulski / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2009, nr 11, s. 12-16
Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

artykuły z czasopism
 1. Groteska - temat na czasie : groteska - geneza i ewoluowanie terminu / Barbara Matusiak // Polonistyka. - 2020, nr 5, s. 14-21
 2. "Jako samojedź krzywousta..." : kilka uwag o wizerunku śmierci w "Rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią" / Jacek Sokolski // Pamiętnik Literacki. - 2017, z. 3, s. [137]-144
 3. Średniowieczna śmierć i współczesna dziennikara, czyli Rozmowy o mistrzu Polikarpie i mistrzu Mironie [Białoszewskim] / Anna Marczuk // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, z. 2, s. 101-104
 4. Średniowieczne widzenie świata w dialogu "De morte prologus" / Maciej Włodarski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 3, s. 50-62
Skarga Piotr

Skarga Piotr, Kazania sejmowe (fragmenty)

artykuły z czasopism
 1. Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612) : sylwetka Skargi i polskie wady narodowe w "Kazaniach sejmowych" i innych pismach / Stanisław Pyszka // Rocznik Filozoficzny Ignatianum. - T. 19, z. 1 (2013), s. 175-192
 2. Rewokacje antyczne w "Kazaniach sejmowych" Piotra Skargi / Stanisław Stabryła // Nowy Filomata. - 2014, nr 2, s. 241-249
 3. W przestrzeni „ długiego trwania” : ideologia społeczno-polityczna „Kazań sejmowych” Piotra Skargi w kontekście scholastycznej kosmologii / Paweł Bohuszewicz // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 95-122
Słowacki Juliusz, Balladyna

Słowacki Juliusz, Balladyna

artykuły z czasopism
 1. Barokowość „Balladyny” Juliusza Słowackiego / Marta Niedźwiecka // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1997, nr 2, s. 21-23
 2. Marzenia o szczęściu czyli o „Balladynie” Juliusza Słowackiego / Anna Kurska // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s. 21-30
 3. W Roku Juliusza Słowackiego - "Balladyna" jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 9-24
Słowacki Juliusz, Kordian

Słowacki Juliusz, Kordian

artykuły z czasopism
 1. „Kordian”: drogi i bezdroża w konstrukcji losu tytułowego bohatera: poetycka funkcja motywów „ drogi”, „podróży”, „żeglugi” i „ lotu” / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 2, s. 62-70
 2. „Kordian”- uwagi o tragizmie postaci bohatera / Mieczysław Inglot // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 2, s. 97-105
 3. Polska Winkelriedem narodów…: eksplikacja fragmentu „ Kordiana” J. Słowackiego / Mieczysław Inglot // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 4, s. 3-11
Stasiuk Andrzej

Stasiuk Andrzej, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

artykuły z czasopism
 1. Bug, ojciec, ojczyzna / Andrzej Stasiuk ; rozmawiał Michał Okoński // Tygodnik Powszechny. - 2021, nr 21, s. 62-67
 2. Echa i tęsknoty romantyczne w polskiej kulturze współczesnej : "Opowieści galicyjskie" Andrzeja Stasiuka, "Prawiek" Olgi Tokarczuk oraz "Świteź" Kamila Polaka w poetyce "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza / Marta Piwińska, Katarzyna Buszkowska, Olga Zakolska, Arkadiusz Doktór // Pamiętnik Literacki. - 2016, z. 4, s. [63]-78
 3. Niedomycie istnienia, czyli „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka / Grażyna Gatner // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 4, s. 67-77
 4. Obejrzałem swój świat / Andrzej Stasiuk ; rozmawiał Michał Sowiński // Tygodnik Powszechny. - 2022, nr 43, s. 94-97
 5. Obrona bliskości w prozie Andrzeja Stasiuka / Bożena Witosz // Teksty Drugie. - 2002, nr 5, s. 129-140
 6. Piszę, aby zapomnieć ten świat, który podchodzi do gardła / Andrzej Stasiuk ; rozm. Elżbieta Wojnarowska // Kraków. - 2017, nr 6, s. 76-78.
 7. Przenikające się przestrzenie – próba interpretacji postkolonialnej / Bartłomiej Krupa // Kresy. -2006, nr 3, s. 66-73
Szekspir William

Szekspir William, Makbet

artykuły z czasopism
 1. Człowiek w teatrze życia - propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu "Makbeta" Wiliama Szekspira / Wiktoria Siwoń // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 2, s. 46-53
 2. „Makbet”, czyli refleksje o odwadze / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 7-16
 3. "Makbet" dla humanistów / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 37-46
 4. O zmienności szekspirowskich kobiet / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 27-33
 5. Polonista robi "Makbeta" : sylwa w ramce konspektu / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 47-71
Tokarczuk Olga

Tokarczuk Olga, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

artykuły z czasopism
 1. Granica, która oddziela od światła : obraz(y) czasu w twórczości Olgi Tokarczuk / Krzysztof Brenskott // Nowy Napis : liryka, epika, dramat. - Nr 5 (2020), s. 88-102
 2. Mitopoetyka bytu / Mieczysław Orski // Odra.- 2002, nr 6, s. 61-63
Wyspiański Stanisław

Wyspiański Stanisław, Wesele

artykuły z czasopism
 1. Baśniowa struktura i mityczny porządek „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego do wykorzystania w zsz / Barbara Tomalak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z. 4, s. 44-50
 2. „Chochoły” Wyspiańskiego jako obraz / Stanisław Czekalski // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 20-23
 3. Historia powraca upiorem : rewizja narodowej imaginacji w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego / Rafał Nawrocki // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 34-43
 4. Jak Wyspiański organizuje wyobraźnię odbiorcy „Wesela”? / Bożenna Jankiewicz // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 78-90
 5. Język wybranych bohaterów dramatu widmowego w „Weselu” S. Wyspiańskiego / Maria Wojtak // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, nr 4, s. 66-75
 6. Motywy antyczne w romantycznych dramatach Stanisława Wyspiańskiego / Sabina Brzozowska //Ruch Literacki. - 2004, z. 4/5, s. 487-502
 7. „Społeczeństwo”! Oto tortury najsroższe” / Maria Prussak //Teksty Drugie. - 1996, nr 2/3, s. 138-148
Żeromski Stefan

Żeromski Stefan, Przedwiośnie

artykuły z czasopism
 1. Czystość, brud i chaos rewolucji: o dwóch częściach „Przedwiośnia” / Łukasz Pawłowski // Teksty Drugie. - 2009, nr 3, s. 176-188
 2. Przyroda w twórczości literackiej Stefana Żeromskiego / Stanisław Barański // Język Polski w Szkole Średniej. - 1992/1993, nr 4, s. 41-47
 3. U podstaw rozumienia, czyli przestrzeń i czas w powieści / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 2, s. 61-74 [dotyczy powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego]
 4. Z pomocniczych notatek do lekcji o „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej.- 1995/1996, nr 1, s. 28-43

Pozycje
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  
Kalendarz wydarzeń
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Biblioteka poleca
Gry planszowe
Wystawy
Akademia Wartości
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Jubileusz - 100 lat PBW
Poradnik Na Focha
Pomocne linki oświatowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2023 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.