KONFERENCJA dla nauczycieli i bibliotekarzy "W świecie wartości dziecka", 25.10.2018

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.

Ryszard Kapuściński

 

Powyższy cytat przywołała Dyrektor PBW Anna Piotrowska otwierając 25 października konferencję pt. „W świecie wartości dziecka”. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez naszego współorganizatora i partnera - Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, kierowanej przez Dyrektor Wandę Papugową.

Konferencja zorganizowana została w ramach wspomagania pracy nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, a także realizacji kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkoły 2018/2019 „100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Wartości stanowią fundament procesu wychowania, są popularnym tematem w dyskusjach pedagogicznych i społecznych. Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, osób stanu duchownego, studentów.

Pierwszą Prelegentką była dr hab. Krystyna Zabawa profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Wystąpienie Pani Profesor poświęcone zostało „Wolności jako wartości w literaturze dziecięcej”. Wolność (lub jej brak) rozpatrzone zostały m.in. w kontekście historycznym, politycznym, praw człowieka, w odniesieniu do konkretnych, wartościowych tytułów książek dla młodego odbiorcy.

Jako druga głos zabrała Wiesława Jędrzejczykowa Redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura. W wystąpieniu „Wychowanie do wartości. Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży” Prelegentka omówiła wartościowe propozycje Wydawnictwa, na przykładzie serii adresowanych do dzieci i młodzieży. Nie zabrakło odwołań do zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Drugą część konferencji otworzył wykład „W świecie wartości dziecka” psycholog Wandy Papugowej. Prelegentka przekonywała, że nazywanie tego co dobre, pokazywanie przykładu zachowania i podejmowanie rozstrzygnięć moralnych dla dobra, nagradzanie akceptacją za dobre zachowania, są drogą uczenia stosunku dziecka do świata wartości.

Referat zamykający konferencję wygłosiła dr Magdalena Kozak pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Pani Doktor zwróciła uwagę na obecną we współczesnym życiu i promowaną przez media fascynację złem. Wystąpienie „Miejsce i rola Dobra w świecie odkrywanych wartości” nawiązało do wkładu w tym zakresie filozofów takich jak Sokrates, Platon, ks. prof. Józef Tischner, którzy byli jednocześnie nauczycielami.

Pani Dyrektor Piotrowska i Pani Dyrektor Papugowa dokonały podsumowania i zamknięcia konferencji.

 

Dziękujemy Państwu za aktywny udział.

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.