Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie przetwarza powierzone jej dane wyłącznie w celu realizacji prowadzonej działalności czytelniczej oraz edukacyjno-szkoleniowej i zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe naszych użytkowników nigdy nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych, a podmioty zewnętrzne, które mają do nich dostęp wykorzystują je tylko do świadczenia naszych usług publicznych lub do spełnienia naszych obowiązków ustawowych.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka jako administrator danych osobowych użytkowników zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia w systemach informatycznych oraz papierowych poprzez wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem lub utratą.

Nad poprawnością wdrożonych procedur oraz stosowanych środków zabezpieczeń czuwa Inspektor Ochrony Danych (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. (12) 427 31 98 w. 16).

Użytkownicy korzystający z naszych usług maja prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisu do Biblioteki i korzystania z prowadzonych przez nas działań edukacyjnych i szkoleniowych.

Uchwałą Rady Ministrów z 20 sierpnia 1968 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie zyskała status biblioteki naukowej. Wykaz bibliotek naukowych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U.2016.137 z poźn. zm.).

Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 z późn. zm.), biblioteki naukowe:

  • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
  • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

27 marca 2012 roku powołana została Rada Naukowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jako organ inicjujący, opiniotwórczy i doradczy w zakresie działalności naukowej. Do zadań Rady Naukowej należy inicjowanie i opiniowanie programów naukowo-badawczych, planów wydawniczych i zasad współdziałania z innymi instytucjami naukowymi. Członkowie Rady Naukowej powoływani są na 4-letnią kadencję, zbierają się na posiedzeniu przynajmniej raz w roku.

W skład Rady Naukowej powołanej na okres od 27 września 2016 do 26 września 2020 r. wchodzą:

dr hab. Małgorzata Kaliszewska prof. Uniwersytetu J. Kochanowskiego

dr hab. Andrzej Kaliszewski prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Biblioteki „Kraków”

dr Agnieszka Fluda-Krokos – Uniwersytet Pedagogiczny, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

dr Sabina Kwiecień – Uniwersytet Pedagogiczny

dr Magdalena Wójcik – Uniwersytet Jagielloński

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2019 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje OK