Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA

Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pbw.edu.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (w skrócie PBW):

Telefon: +48124211098
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: al. F. Focha 39, 30-119 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pbw.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-06.

Strona internetowa www.pbw.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-12-06 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej,
 • mapa strony.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-17.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Telefon: +48124211098
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy al. F. Focha 39 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do budynku głównego – winda schodowa, schodołaz,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna,
 4. w odległości ok. 20 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności parkingu:

 1. dostępnych 9 miejsc parkinkowych, w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych. Możliwość zaparkowania na chodniku przed budynkiem.

W zakresie dostępności komunikacji miejskiej:

 1. w odległości ok. 250 m od siedziby PBW znajduje się przystanek autobusowy.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW w tekście łatwym do czytania,
 2. zapewnienie komunikacji z PBW na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do czytelnika po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi czytelnika z niepełnosprawnością ruchową przy windzie schodowej znajdującej się przed wejściem do budynku,
 3. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie przetwarza powierzone jej dane wyłącznie w celu realizacji prowadzonej działalności czytelniczej oraz edukacyjno-szkoleniowej i zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe naszych użytkowników nigdy nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych, a podmioty zewnętrzne, które mają do nich dostęp wykorzystują je tylko do świadczenia naszych usług publicznych lub do spełnienia naszych obowiązków ustawowych.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka jako administrator danych osobowych użytkowników zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia w systemach informatycznych oraz papierowych poprzez wdrożenie i zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem lub utratą.

Nad poprawnością wdrożonych procedur oraz stosowanych środków zabezpieczeń czuwa Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 12 427 31 98 w. 16.

Użytkownicy korzystający z naszych usług maja prawo do:
żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zapisu do Biblioteki i korzystania z prowadzonych przez nas działań edukacyjnych i szkoleniowych.

Uchwałą Rady Ministrów z 20 sierpnia 1968 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie zyskała status biblioteki naukowej. Wykaz bibliotek naukowych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U.2016.137 z poźn. zm.).

Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 z późn. zm.), biblioteki naukowe:

 • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
 • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

27 marca 2012 roku powołana została Rada Naukowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jako organ inicjujący, opiniotwórczy i doradczy w zakresie działalności naukowej. Do zadań Rady Naukowej należy inicjowanie i opiniowanie programów naukowo-badawczych, planów wydawniczych i zasad współdziałania z innymi instytucjami naukowymi. Członkowie Rady Naukowej powoływani są na 4-letnią kadencję, zbierają się na posiedzeniu przynajmniej raz w roku.

W skład Rady Naukowej powołanej na okres od 27 października 2020 r. do 26 października 2024 r. wchodzą:

 1. dr hab. Maria Nowina Konopka prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 2. dr hab. Magdalena Wójcik prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 3. dr hab. Remigiusz Sapa prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego; Biblioteka Jagiellońska
 4. dr Jan Argasiński, Uniwersytet Jagielloński
 5. dr Agnieszka Fluda-Krokos, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
 6. dr Dagmara Kawoń-Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu; Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z cyklem "Lektury - quizy i ciekawostki”, w którym publikujemy różnorodne materiały edukacyjne dotyczące wybranej lektury.

 

ZACHĘCAMY DO ZABAWY!

👇

Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.