Wrzesień 2019

Nietypowe zanieczyszczenia : ekologiczna presja społeczeństw / Krzysztof Trojan // Geografia w Szkole. - 2019, nr 4, s. 4-7

Zanieczyszczenie środowiska większości z nas kojarzy się z zalegającymi, nie podlegającymi biodegradacji odpadami plastikowymi, śmieciami, zatrutym powietrzem, emisją zanieczyszczeń związanych ze spalaniem węgla i nafty, dziurą ozonową i globalnym ociepleniem.

Autor ukazuje nam mniej oczywiste, choć równie dokuczliwe i groźne dla człowieka i jego otoczenia, mroczne aspekty działalności naszej cywilizacji.

Nadmiar sztucznego światła nocą dezorientuje organizmy ludzkie i zwierzęce, wybijając je z naturalnego rytmu dobowego, generując zmęczenie i osłabienie.
Wszechobecna i coraz intensywniejsza emisja promieniowania elektromagnetycznego (PEM) – linie wysokiego napięcia, stacje nadawcze sieci radiowych i komórkowych, smartfony, tablety itd. - spełnia teoretycznie normy bezpieczeństwa, lecz realne dla człowieka skutki długotrwałej ekspozycji poznać i zbadać będzie można po upływie wielu lat.
Nadmierny hałas, generowany w dużych aglomeracjach, lecz także poza nimi choćby przez środki transportu, atakuje nie tylko narządy słuchu. Zbyt silne bodźce słuchowe powodują zaburzenia snu i koncentracji, a ich wyższe natężenie zakłócić może funkcjonowanie różnych organów wewnętrznych.
Czynnikiem decydującym o jakości powietrza, oprócz składu chemicznego, jest też jego zapach. Odpychająca woń nawet przy braku szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu, także potrafi zatruć życie ludziom i zwierzętom.
Skażenie wód – za sprawą powszechnego stosowania środków farmaceutycznych w leczeniu ludzi, a także w hodowli zwierząt, do wody dostają się antybiotyki, środki przeciwzapalne a także związki hormonalne. Klasyczne oczyszczalnie ścieków nie eliminują tych substancji, tak więc zgodnie z zasadą łańcucha pokarmowego, kumulować się będą w ostatnim ogniwie, czyli organizmie człowieka...
Wiedza warta przekazania uczniom, to oni będą się mierzyć z tym co po nas zostanie.

 JA

 

Błędy w nauczaniu / Tomasz Szwed // Matematyka. - 2019, nr 7, s. 19-23

Świadomość tego, że nie jesteśmy nieomylni to ze wszech miar pożądana postawa. Cenną umiejętnością jest zauważyć swój błąd, starać się go naprawić i wyciągać wnioski na przyszłość. Stan beznadziejny to ten, w którym popełniamy błędy, nie widzimy ich, jesteśmy przekonani o swojej doskonałości i nieomylności i dodatkowo jesteśmy zamknięci na płynący z zewnątrz głos prawdy.

Może warto na progu roku szkolnego spojrzeć krytycznie na swoje metody dydaktyczne. Z pomocą przychodzi tekst Tomasza Szweda - doświadczonego nauczyciela, członka zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Autor przedstawia listę dziesięciu najpoważniejszych, jego zdaniem, błędów nauczycielskich. Pokazuje jak destrukcyjnie wpływają one na proces dydaktyczno-wychowawczy. Niewątpliwą zaletą tekstu, jet to iż autor wymieniając niewłaściwe sposoby nauczycielskiego postępowania, zwraca się wprost do czytelnika. Napomina konkretnie: zamieniasz lekcję w pokaz slajdów, uczysz zawsze w ten sam sposób, pokazujesz uczniom, że to czego się uczą, do niczego im się w życiu nie przyda, przestajesz się rozwijać zawodowo...

I na koniec przedstawia fundamentalny błąd nr 1, mówi wprost: nie masz szacunku dla uczniów. Postawa nauczyciela wobec uczniów determinuje jakość jego nauczania. Nawet gdy jest to jedyny popełniany przez nas błąd, dyskwalifikuje nas jako nauczycieli, wychowawców :-(

Ale gdy go sobie uświadomimy, jest ratunek! Dla nas i... dla uczniów!

BM

 

FilozoGraf, czyli jak wprowadzić młodzież w trudny świat filozofii? / Hanna Borzyszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 9, s. 20-21

FILOZOFIĘ – uważa się na ogół za naukę mało przydatną i, do zgłębiania za trudną. Ale przecież, od tysiącleci, ludzie zadają sobie pytania dotyczące istnienia, sensu życia…
Ta materia nie jest obca również, a może nawet w szczególności, młodzieży. Nauczyciele pracujący z uczniami szkół ponadpodstawowych potwierdzają tego typu zainteresowania swoich wychowanków. Rodzi się więc problem - jak przystępnie wprowadzić młodzież w ten niedostępny z pozoru, świat filozofii.
Autorka artykułu wraz z Danielem Odiją – prozaikiem i autorem sztuk teatralnych, rysownikiem komiksowym Wojciechem Stefańcem oraz z Wiesławą Wilk - absolwentką Wydziału Filozofii Uniwersytetu w Poznaniu – wpadła na oryginalny pomysł – WIZUALIZACJI podstawowych filozoficznych zagadnień poprzez KOMIKS! Wiadomo, że ta forma zawsze cieszyła się popularnością wśród młodzieży, prawdopodobnie dzięki zwięzłym możliwościom plastycznego pokazania swoich emocji. Powstał więc projekt i warsztaty. Udało się w ten sposób „przemycić” różnego rodzaju informacje, przybliżyć podstawowe terminy z dziedziny filozofii. Podczas zajęć uczestnicy poznali min. postacie Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Uczniowie mogli sami „przenosić” na kartkę za pomocą pędzla, myśli starożytnych i ich koncepcje…

„[…] Pole refleksji nad tymi zagadnieniami otwiera filozofia, która uczy logicznego myślenia, sceptycyzmu i uwrażliwienia na świat".

AP

 

Komunikacja to nie tylko słowa / Anna Kucharska-Zygmunt // Wychowawca. - 2019, nr 9, s. 28-29

Jak wrzesień, to nowy rok szkolny. Witany zazwyczaj z radością, ale i z różnymi obawami. Najwięcej emocji wywołuje zapewne u pierwszoklasistów, którzy wyczuwają, że to czas nowych wyzwań i obowiązków. Również u starszych uczniów, rozpoczynających naukę na kolejnym etapie edukacji, występuje niepokój czy wręcz zdenerwowanie, jak będzie w nowej szkole.

Czy w placówce będą dobre warunki do nauki i wychowania zależy od nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników, czyli od całej szkolnej społeczności. Czynnikiem bardzo ważnym jest wzajemna komunikacja. Ale czy to tylko słowa?

Anna Kucharska-Zygmunt – psycholog i trener warsztatów psychoedukacyjnych – zwraca uwagę, że „większość z nas myśli tylko o tym, co chce powiedzieć”. Warto jednakże uświadomić sobie, że:

W opracowaniach dotyczących komunikacji czytamy, że treść to jedynie 7% komunikatu, 55% stanowi mowa ciała, a 38% to parametry głosu.

Polecam tę publikację aby wiedzieć, jak dużo jest elementów mających wpływ na jakość naszych wzajemnych kontaktów i relacji. Stawka jest bowiem bardzo wysoka – sukces w nauczaniu i uczeniu się! A może być jeszcze większa – styczność z pewnymi ludźmi może zapaść w nas na całe życie. Tak było właśnie w przypadku autorki, która o swoim nauczycielu – profesorze napisała: „Spotkanie z tym Człowiekiem nauczyło mnie czegoś więcej, niż Biologiczne podstawy psychiki. Wyznaczyło standardy, którym wciąż staram się sprostać w kontaktach z ludźmi”. Chyba każdy nauczyciel chciałby usłyszeć takie słowa o sobie…

MG

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.