Inne

  1. Bibljografia Pedagogiczna : czasopismo poświęcone przeglądowi książek i pomocy szkolnych oraz wydawnictw pedagogicznych / Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - Warszawa : Minist. WRiOP, 1921-1928.
  2. Higiena Szkolna : kwartalnik : organ lekarzy szkolnych oraz referatów Higieny Kuratoriów Okręgów Szkolnych / pod red. doc. dr. m. Michała Godyckiego. - Poznań : Wyd. Michał Godycki ; 1939.
  3. Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej : organ Zarządu Głównego : [organ Zarządu Głównego poświęcony sprawom TSL i oświaty]. - Kraków : Zarząd Główny TSL, 1901-1906.
  4. Młody Spółdzielca : przewodnik dla spółdzielni uczniowskich / "Społem" Związek Spółdz. Spoż. RP. -  Warszawa :  "Społem" Związek Spółdz. Spoż. RP, 1936-1946.
  5. Nauka i Szkoła : kwartalnik Towarzystwa Akc. "Uranja" poświęcony urządzeniom szkolnym i pomocom naukowym - Warszawa : Wydawnictwo Towarzystwa akcyjnego Urzadzeń Szkolnych i Laboratoryjnych "Uranja", 1924-1925.
  6. Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém. - Warszawa : [Wyd. Jan Radomiński], 1824-1830.
  7. Rocznik Kursów dla Dorosłych : działalność Kursów dla Dorosłych m. st. Warszawy / Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych. - Warszawa : Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych, 1915-1920.
  8. Rok ... pod Względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych / [red. Jędrzej Moraczewski]. - Poznań :  N. Kamieński i Spółka,  1843-1845.
  9. Szkolne Schroniska Noclegowe : informator /  Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. - [Warszawa : s. n.], 1927-1931.
  10. Szkolne Schroniska Wycieczkowe : informator / Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.  - Warszawa :  MWRiOP,  1932-1939.

   

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.