Czasopisma dla dzieci i młodzieży

   1. Błyski :  pisemko uczennic Żeńskiego Prywatnego Seminarium Nauczycielksiego T.S.L. /  [red. Jadwiga Brodowiczówna]. -  Kraków : nakł.uczennic Pryw. Sem.Naucz.Tow.Szkoły Ludowej,  1925-1933.
   2. Dziś i Jutro : miesięcznik dla młodzieży żeńskiej / red. odp. Julia Felicja Bronikowska. - Kraków :  Julia Felicja Bronikowska,  1925-1937.
   3. Dzwonki : pismo dla niższych klas szkół powszechnych / red. Maria Niklewiczowa. - Warszawa : za Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych-Antonina Tyszkowska, 1937-1939.
   4. Głos Uczniowski : pismo młodzieży. - Białystok, 1922-1938.
   5. Iskry : tygodnik dla młodzieży. - Warszawa : Książnica - Atlas Zjednoczone Zakłady Kartograficzne i Wydawnicze Tow. Naucz. Szkół Średnich i Wyższych, 1923-1939.
   6. Kółko Przyrodnicze : [czasopismo dla młodych miłośników przyrody] / Edward Mieczysław Potęga. - Łódź : Wydawnictwo Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica, 1932-1938(?).
   7. Kuźnia Młodych : czasopismo młodzieży szkolnej / wydawca i red. odpow. Lucjan Skórko ; [Red. Wiesław Junosza-Bieliński]. - Warszawa : L. Skórko, 1931-1936.
   8. Mały Płomyczek : tygodnik dla dzieci szkół miejskich / [red. Janina Broniewska, Teodor Teofilak]. - Warszawa : wydawca w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego - Stanisław Machowski, 1935-1939.
   9. Mały Światek : czasopismo dla dzieci i młodzieży ilustrowane / red. Anna Lewicka. - Lwów : Wyd. St. Rossowski, 1887-1920.
   10. Młody Matematyk :  czasopismo dla młodzieży szkolnej /  pod red. A. M. Rusieckiego przy współudziale S. Straszewicza. - Warszawa ;  Poznań :  Nakł. Księgarni św. Wojciecha,  1931-1932.
   11. Młody Nurt : pismo młodzieży szkolnej / red. Tadeusz W. Cieślak. Warszawa : Jan Radomski,  1938-1939.
   12. Młody Polak : dwutygodnik ilustrowany dla młodzieży szkolnej / Śląski Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce. - Katowice : Śląski Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Polsce, 1925-1939.
   13. Młody Technik : miesięcznik : czasopismo poświęcone zajęciom praktycznym młodzieży szkolnej / wychodzi pod red. Leona Rudawskiego. - Poznań : Nakładem Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, 1932-1939.
   14. Młody Zawodowiec :  tygodnik dla młodzieży szkół zawodowych. -  Warszawa : Sekcja Szkolnictwa Zawodowego i Sekcja Szkolnictwa Dokształcającego  Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1935-1950.
   15. Moje Pisemko : tygodnik obrazkowy dla  dzieci / pod red. Marji Buyno-Arctowej. - Warszawa : Wyd. M. Arcta, 1898-1936.
   16. Orli Lot : miesięcznik krajoznawczy dla młodzieży : organ Sekcji Kół Krajoznawczych Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego /  pod red. Leopolda Węgrzynowicza. - Kraków : Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, 1920-1950.
   17. Płomienie : pismo młodzieży /  [red. odpow. Tadeusz Biernakiewicz]. - Kraków :  [s.n], 1921-1923.
   18. Płomyczek : tygodnik dla młodszej dziatwy : dodatek do "Płomyka" / red. nacz. Helena Radwanowa. - Warszawa : Związek Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1917-.
   19. Płomyk : dwutygodnik dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1917-1991.
   20. Promień : pismo poświęcone sprawom młodzieży szkolnej / Odp. red. Aleksander Wieleżyński. - Lwów : Władysław Wolski, 1899-1912.
   21. Przyjaciel Dzieci : dla pouczenia i rozrywki dzieci, młodzieży i starszych osób / wydał Józef Chociszewski. - Chełmno : Nakł. Józefa Chociszewskiego, 1866-1868.
   22. Przyjaciel Dzieci : [pismo tygodniowe nauce i rozrywce młodzieży poświęcone / red. Henryk Lewestam]. - Warszawa : nakładem Jana Münheymera, 1861-1915.
   23. Przyjaciel Młodzieży : pismo poświęcone młodzieży polskiej / red. Stefan Rowiński. - Ostrów : [s.n.], 1910-1939.
   24. Rozrywki dla Dzieci : wydawane przez Autorkę Pamiątki po Dobréy Matce. - Warszawa : [s. n.], 1824-1828.
   25. Ruch Młodych : miesięcznik / red. i wyd. Bolesław Płachecki. - Warszawa : B. Płachecki, 1935-1938.
   26. Sprawa : pismo młodzieży polskiej / red. Tadeusz Dubiecki. - Kraków : Tadeusz Dubiecki, 1912-1915.
   27. Szkolne Czasy : czasopismo młodzieży szkół średnich / [red. Michał Schneeweiss, Michał Sochor]. - Kraków : Gimnazjum A. Witkowskiego w Krakowie, [1932]-1936.
   28. Szkółka dla Młodzieży : pismo sześciotygodniowe wraz z dodatkiem literackim i artystycznym / redagowane przez Ewarysta Estkowskiego. - Poznań : Nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1854-1855.
   29. Światek Dziecięcy :  dodatek do "Dziennika Bydgoskiego". - Bydgoszcz : [s.n.], 1936-1939.
   30. Teka : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży szkół średnich : wydawane przez młodzież akademicką. - Lwów :  [s. n.],  1899-1912.
   31. W Młodych Oczach : czasopismo młodzieży szkolnej /  Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży "Straż Przednia". - Warszawa : Bolesław Wasylewski, 1937-1939.
   32. Wiek Młody : dwutygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży / [Wyd. i red. odp. Zofia Mrozowicka, Irena Mrozowicka]. - Lwów : Zofia Mrozowicka, 1893-1904.
   33. Z Blizka i z Daleka :  ilustrowane pismo dla młodzieży z dodatkiem dla dzieci p.t. W Słońcu / red. odp. Wanda Kłyszewska ; kierowniczki pisma: Janina Mortkowiczowa, Stefania Sempołowska. - Warszawa :  W. Kłyszewska, 1913-1914.
   34. Zarzewie : czasopismo młodzieży polskiej / [wyd. i red. odp. Tadeusz Michciński]. - Lwów :  [s. n.],  1910-1914.
   35. Zorza : dziennik młodemu wiekowi poświęcony. - Warszawa : [s.n], 1843-1844.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.