Dzienniki urzędowe i sprawozdania

  1. Dziennik Urzędowy C. K. Rady Szkolnej Krajowej w Galicji w Zakresie Szkół Ludowych. - Lwów : [RSK], 1897-1901.
  2. Dziennik Urzędowy C. K. Rady Szkolnej Krajowej w Galicyi. - Lwów : Nakładem Funduszu Szkolnego Krajowego, 1901-1918.
  3. Dziennik Urzędowy Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego. - Warszawa :  DWRiOP, 1917.
  4. Dziennik Urzędowy dla Okręgu Szkolnego Krakowskiego Wydawany przez Kuratorjum O. S. K. w Krakowie. - Kraków : [Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego], 1922-1924.
  5. Dziennik Urzędowy dla Okręgu Szkolnego Lwowskiego :  wydawany przez Kuratorjum O. S. L. we Lwowie. - Lwów :  Nakładem Kuratorjum O. S. L.,  1921-1939.
  6. Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. - Toruń :  Nakł. Wydaw. Dz. Urzęd. Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego,  1929-1949.
  7. Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. - Poznań :  [s.n.],  1927-1948.
  8. Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lubelskiego. - Lublin :  Kuratorjum Szkolne,  1929-1939.
  9. Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego. - Warszawa :  Rada Szkolna Okręgowa Warszawska,  1923-1949.
  10. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego. - Warszawa : MWRiOP, 1918.
  11. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : MWRiOP, 1919-1939.
  12. Dziennik Urzędowy Rady Szkolnej Krajowej w Galicji. - Lwów : Nakł. Funduszu Szkolnego Krajowego, 1918-1919.
  13. Dziennik Urzędowy Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie. - Lwów :  Nakł. Funduszu Szkolnego Krajowego, 1920-1921.
  14. Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego :  dział administracji szkolnej. - Katowice : Urząd Wojewódzki,  1932-1939.
  15. Komunikat Nr ... Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich Szkół Średnich Państwowych. - Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich Szkół Średnich Państwowych, 1926-1939.
  16. Kronika Rady Szkolnej Krajowej / Lwów : nakładem Rady Szkolnej Krajowej, 1919.
  17. Macierz Polska. Sprawozdanie za rok… - Lwów : Macierz szkolna, 1899(?)-(?).
  18. Ogniwo : organ informacyjny i sprawozdawczy Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich / red. odp. Henryk Raabe. - Warszawa :  Zarz. Główny Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średn., 1921-1935.
  19. Ogniwo : organ Sekcji Szkolnictwa Średniego Związku Nauczycielstwa Polskiego / [red. nacz. Teofil Wojeński, red. odpow. Wanda Dutkiewiczówna]. - Warszawa : w im. Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanisław Kwiatkowski, 1938-1939.
  20. Rocznik Szkolny Obejmujący Najświeższe Urządzenia i Ustawy Szkolne, Ogólne Przepisy, Warunki Przyjęcia, Opłaty Szkolne, Wykazy Stypendyów i Inne Wiadomości Statystyczne o Szkołach / zebral i ułożył Antoni Kostecki. - Kraków :  Nakładem Juliusza Wildta, 1875.
  21. Spis nauczycieli : szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych / zest. pod red. Zygmunta Zagórowskiego. - Lwów ;  Warszawa : Książnica Polska,  1924-1926.
  22. Sprawozdanie c. k. Rady Szkolnéj Krajowéj o Stanie Szkół Średnich w Latach Szkolnych … - Lwów : $b [s. n.], $c 1874-[1913].
  23. Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o Stanie Wychowania Publicznego w Roku Szkolnym ... - Lwów : nakładem c.k. Rady Szkolnej Krajowej, 1873/1874-.
  24. Sprawozdanie Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego z R. .... - Cieszyn :  s. n., 1886-1927.
  25. Sprawozdanie Wydziału Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej :  rok ....  - Kraków :  nakładem Towarzystwa Oświaty Ludowej, 1883-1918.
  26. Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia Rady Opiekuńczej w Krakowie za rok…[Kraków] : Nakładem Towarzystwa Rady Opiekuńczej, 1906-[1914].
  27. Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok.... - Kraków : Nakładem Zarządu Głównego T.S.L. ,  1899(?)-1937 (?).
  28. Sprawozdanie Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej z Działalności Towarzystwa za Rok ... -  Warszawa : Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, 1922-1939.
  29. Urzędowa Gazeta Szkolna dla Województwa Poznańskiego i Pomorskiego. - Poznań :  Depart. W.R. i O.P. przy B. Dzielnicy Pruskiej,  1920.

   

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.