Czasopisma poświęcone wychowaniu

  1. Dziecko : czasopismo poświęcone wychowaniu domowemu i społecznemu / [red. i wyd. Waldemar Osterloff]. - Warszawa : Waldemar Osterloff, 1913-1915.
  2. Dzwonek : pismo młodemu wiekowi poświęcone. - Lwów : [s. n.], 1850-1851.
  3. Głos Rodziny i Szkoły : dwutygodnik społeczno-wychowawczy / [Wyd. i red. Klemens Jędrzejewski]. - Płock : Klemens Jedrzejewski, 1925-1926.
  4. Opieka nad Dzieckiem : czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa, opiece nad dziećmi i młodzieżą. - Warszawa : Wydział Higieniczno-Lekarski Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom, 1923-1931.
  5. Oświata : pismo sześciotygodniowe poświęcone domowemu i szkólnemu wychowaniu. - Poznań : nakł. L. Rzepeckiego, 1865-1867.
  6. Rodzina : wydawnictwo społeczno-wychowacze / red. Marya Sadzewiczowa. - Warszawa : Stanisław Grabiński, 1922-1923.
  7. Rodzina i Dziecko : miesięcznik poświęcony zagadnieniom wychowania dziecka w domu, w szkole i w środowisku / Zespół Rodziców Grupy Zrębu ; [red. Janina Rendznerowa]. - Warszawa : Irena Posseltówna, 1935-1939.
  8. Rodzina i Szkoła : dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania domowego i szkolnego / pod red. Mieczysława Baranowskiego i Dra Franciszka Majchrowicza. - Lwów : F. Majchrowicz, 1896-1914.
  9. Rodzina Polska : miesięcznik ilustrowany z dodatkiem: Dział Kobiecy : wydawnictwo Kongregacji Misyjnej ks. ks. Pallotynów. - Warszawa : Wydaw. Kongregacji Misyjnej Ks. Ks. Pallottynów, 1927-1939.
  10. Wieczory rodzinne. - Warszawa : Ludwika Hauke, 1880-1914.
  11. Wychowanie w Domu i Szkole : czasopismo pedagogiczne / Tomasz Świętochowski. - Warszawa :  Wydawnictwa Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, 1909-1916.
  12. Zrąb : kwartalnik poświęcony zagadnieniom wychowania obywatelskiego / red. odp. J. P. Dąbrowski. - Warszawa : Irena Posseltówna, 1930-1936.
  13. Życie Dziecka : czasopismo poświęcone ochronie macierzyństwa, opiece nad dziećmi i młodzieżą i życiu dziecka. - Warszawa : Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, 1932-1937.
  14. Życie Młodych  : miesięcznik poświęcony opiece nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą. - Warszawa : Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, 1938-1939.

   

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.