"Zjawisko przemocy w rodzinie. Studium prawno-kryminologiczne", Arkadiusz Gliszczyński, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018

Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc (…). Przemoc upokarza, powoduje cierpienie i nieobliczalne szkody, rodzi nienawiść i pragnienie odwetu, tworzy błędne koło w stosunkach międzyludzkich i wcześniej czy później odbija się negatywnie1.

Problem przemocy w rodzinie jest powszechnie znany, ale nadal stanowi temat tabu. Ofiary przemocy (nie tylko dzieci i kobiety, ale także mężczyźni) często nie mają możliwości podjęcia walki z oprawcą, dlatego tak ważne jest, aby mówić głośno o zjawisku agresji i znęcania się nad bliskimi.

W książce „Zjawisko przemocy w rodzinie. Studium prawno-kryminologiczne” Arkadiusz Gliszczyński przybliża położenie osób poszkodowanych i pokrzywdzonych przez sprawców przemocy w rodzinie po to, aby uświadomić społeczeństwo jak ważne i niejednokrotnie pomijane jest to zagadnienie. Autor wskazuje, że 97% Polaków słyszało o zjawisku przemocy w rodzinie, dlatego można uznać, że problem nie jest marginalny, ale bardzo powszechny.

Aby lepiej wyjaśnić wielowymiarowość problemu, jakim jest agresja wobec bliskich, autor podaje definicję przemocy w rodzinie oraz jej społeczno-kulturowe przyczyny i uwarunkowania. Omawia także rozmiary zjawiska przemocy wewnątrzrodzinnej i stosowanych środków zapobiegawczych, analizuje kwestię przemocy domowej w świetle Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Polskiego Orzecznictwa Sądowego, a także przedstawia wybrane przestępstwa współistniejące wraz z przemocą w rodzinie tj. przestępstwo znęcania się, czy przestępstwo zgwałcenia. Do każdego tematu podaje przykłady spraw sądowych, odnosi się także do historii, czy psychologii.

A. Gliszczyński poza teoretycznym przedstawieniem problemu, prezentuje także wyniki badań przeprowadzonych na grupie policjantów oraz pracowników służb zdrowia. Efekty badań ukazują poziom wiedzy i świadomości badanych osób odnośnie zjawiska agresji w rodzinie. Autor przytacza również wyniki badań dotyczących przemocy w rodzinie wśród grupy sprawców zabójstw na tle ekonomicznym.

W publikacji przedstawione zostały także zagadnienia interwencyjne w sprawach przemocy w rodzinie, w tym formularz „Niebieskiej karty”.

Autor w wielu przykładach odnosi się do różnorodnych przepisów prawnych i ustaw m.in.: Kodeksu Karnego, Kodeksu Postępowania Karnego, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o ochronie praw dziecka i podstawowych wolności, Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czy Ustawy z dn. 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Książka ta jest niezwykle wartościowa, ponieważ porusza bardzo trudny temat. Będzie odpowiednia dla pedagogów, psychologów, mediatorów, sędziów, adwokatów oraz innych osób mających styczność z ofiarami i sprawcami przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie.

Warto sięgnąć po tę pozycję, aby świadomie pomagać ofiarom przemocy.


 1 I. Pospiszył, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 5.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.