"Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym", pod red. B. Bonieckiej, A. Granat, Wydawnictwo UMCS, 2017

Publikacja Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym jest trzecim tomem cyklu Recepcja mediów. Poprzednie prace z tej serii odnosiły się do odbioru treści masowego przekazu przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz wpływu sytuacji medialnych na komunikowanie się przedszkolaków.

Tom trzeci porusza problemy recepcji mediów przez uczniów szkoły podstawowej i składa się z czterech części: Recepcja mediów tradycyjnych, Recepcja nowych mediów, Medialna świadomość nadawczo-odbiorcza oraz Recepcja mediów a edukacja medialna w praktyce.

W części pierwszej, Recepcja mediów tradycyjnych, Katarzyna Zagórska w bardzo przystępny sposób opisuje programy radiowe skierowane do dzieci w wieku szkolnym. Zwraca uwagę na ofertę rozgłośni radiowych, przedstawia zapisy w podstawie programowej odnoszące się do edukacji medialnej oraz prezentuje wyniki przeprowadzonych przez nią badań ankietowych, w których wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Autorka dokonuje analizy ilościowej i jakościowej wyników ankiety, nakreślając w ten sposób zainteresowanie uczniów audycjami radiowymi skierowanymi do młodego odbiorcy.

Część druga, Recepcja nowych mediów, zawiera dwa artykuły: Bartosza Pietrzyka oraz Bernadety Didkowskiej. Bartosz Pietrzyk skupia się na platformie YouTube i jej roli w edukacji oraz socjalizacji uczniów. Przedstawia wyniki własnych badań dotyczących serwisu YouTube jako medium konwergencji i bezpośredniości. Z kolei Bernadeta Didkowska omawia aktywność rysunkową dzieci w wieku 7-12 lat w kontekście zmian, jakie dokonują się w ich twórczości pod wpływem języka wizualnego nowych mediów.

W części trzeciej Anna Granat, Grzegorz Rekiel i Dariusz Okoń oraz Agata Opolska-Bielańska próbują zmierzyć się z medialną świadomością nadawczo-odbiorczą. Anna Granat w swoim artykule Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość dzieci w wieku szkolnym, analizuje zachowania komunikacyjne dzieci pod wpływem oddziaływań mediów. Grzegorz Rekiel i Dariusz Okoń skupiają się na odbiorze nowych oraz współtworzeniu treści medialnych, a Agata Opolska-Bielańska wskazuje społeczną odpowiedzialność mediów za przekaz informacyjny.

Ostatnią część stanowi katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych z 2014 roku oraz omówienie zawartości płyty dołączonej do publikacji.

Autorzy w wyczerpujący i szczegółowy sposób omawiają recepcję mediów – radia, telewizji, Internetu oraz prasy – przez młodego odbiorcę, dokonują oceny wpływu mediów na edukację i wychowanie dzieci oraz prognozują zmiany w tym zakresie.

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączona płyta, zawierająca scenariusze zajęć i materiały dydaktyczne do wykorzystania przez nauczycieli i pedagogów. Pomoce mogą okazać się również informacje uzupełniające każdy artykuł: bibliografia, krótka notatka o autorze, streszczenie w języku polskim i w języku angielskim oraz słowa kluczowe.

Pozycja doskonale dopełnia całości cyklu, ale może stanowić samodzielne źródło wiedzy na temat nowych mediów. Będzie pomocna nie tylko nauczycielom, wychowawcom i pedagogom, ale również badaczom z zakresu recepcji mediów.

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.